Lokalt engasjement

Vi på PP Senteret er opptatt av vårt lokale miljø, og ønsker å være en bidragsyter til byen vår og det lokale miljøet vi sammen er en del av.

PP Senter låner gratis ut en avsatt standplass til kakelotteri som skoler, frivillige veldedige organisasjoner og foreninger kan informere om sitt arbeid og drive verdifull inntektsbringene aktivitet. Plassene kan benyttes etter avtale med senterleder.

PP Senteret har lenge hatt et hyggelig samarbeid med Urædd Bryteklubb. Ved enkelte anledninger bidrar medlemmene under aktiviteter på senteret og tilbake gir vi de noe støtte.

Vil du lese mer om hva som skjer i Urædd bryteklubb så trykk her (uraeddbryting.no)

uraeddbryting