Velkommen til Nesten Nytt

Nesten Nytt finner du i 2. etg på PP senteret. Butikken er drevet på frivillig basis, og målet er å donere penger til vanskeligstilte barn.

Har du noe du ikke lenger trenger av ting, tang og klær tar vi gjerne imot.

Vi har blant annet  » byttebinger». Her kan du bytte til deg » nytt » tøy mot tøy du selv har med.

Det er til enhver tid hyggelige jenter som tar imot dere , og vi er selvfølgelig behjelpelige med henting dersom det trengs.

Du kan ta kontakt med oss på e-post: nestennytt@gmail.com