Velkommen til Casino Bingo!

Vi i Casino Bingo er opptatte loklamiljøet og støtter gladelig lokale lag og foreninger. Når du spiller bingo hos Casino Bingo er du med på å støtte nettopp disse og i 2009 utbetale vi ca. 3 millioner kroner til våre samarbeidspartnere. Det er ikke lett å få endene til å møtes for frivillige organisasjoner, og utbetalingene fra Casino Bingo utgjør en viktig del av inntektene for våre samarbeidspartnere.

Casino Bingo støtter blant annet flere korps, og pengene går til uniformer og instrumenter.

– Vi i Eidanger Pike- og Guttekorps setter umåtelig pris på de midlene vi får fra Casino Bingo AS. Alle midlene går uavkortet til vårt arbeid med korpsmusikk og alle våre flotte musikanter. Vi har ca 100 barn og unge i korpset, som alle skal ha et instrument og uniform, noe som i seg selv er dyrt. Så mye av midlene vi har fått har gått til kjøp av og oppgradering av instrumentparken vår. Og vi bruker penger på seminarer, vi har et vårseminar og et høstseminar hvor vi spiller masse hele dagen, og på kveldene har vi sosialt samvær, sier Nils Johan Remen Fjeldahl, leder i Eidanger Pike- og Guttekorps.

Spilleplanen finner du på nettsiden til Casino Bingo. Trykk for å lese mer her!

Også idretten nyter godt av bingomidlene.

– Bingoinntektene er helt avgjørende for vår drift, og utgjør en stor del av vårt inntektsbudsjett. Midlene går til å skape en god aktivitet for barn og unge i Telemark gjennom vårt stevnetilbud, godt treningsmiljø og trygge rammer, sier Charlotte Svensen, daglig leder i Norsk Friidrett for Telemark og Vestfold.

Så hver gang du spiller bingo bidrar du til å støtte frivillige organisasjoner.

  • Telefon: 45221406
  • Åpningstid: Man- fre: 9.30-20.30
    Lør: 9.30-15, Søn: 16.00-20.30
  • Ansatte: Trine og Ole
  • Besøk vår nettside